SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
159/QĐ-BNN-TCTS 17/01/2022 01/02/2022 Quyết định Quyết định 159/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
4788/QĐ-BNN-VP 06/12/2021 06/12/2021 Quyết định Quyết định 4788/-BNN-VP: phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
14/2021/TT-BNNPTNT 01/12/2021 01/06/2022 Thông tư Thông 14/2021/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 249
1520/QLCL-CL1 17/12/2021 Công văn Công văn 1520/QLCL-CL1: Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
221/SPS-BNNVN 21/10/2021 Công văn Công văn 221/SPS-BNNVN: đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc
6552/TB-BNN-VP 11/10/2021 Thông báo Thông báo 6552/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Bộ trưởng Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyếnGiải pháp phát triển chuỗi tra sau giãn cách hội
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 06/11/2021 Thông tư Thông 11/2021/TT-BNNPTNT: ban hành Bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
5440/BNN-QLCL 27/08/2021 Công văn Công văn 5440/BNN-QLCL: thay đổi phương thức thực hiện một số TTHC do bối cảnh giãn cách hội do dịch Covid-19
3550/QĐ-BNN-TCTS 12/08/2021 Quyết định Quyết định số 3550/-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
4714/BNN-CN 28/07/2021 Công văn Công văn 4714/BNN-CN: một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
4220/BNN-QLCL 06/07/2021 Công văn Công văn 4220/BNN-QLCL: giám sát, thẩm định ATTP trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
1259/TY-KD 27/07/2021 Công văn Công văn 1259/TY-KD: áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19
3878/TB-BNN-VP 23/07/2021 Thông báo Thông báo 3878/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021
2959/QĐ-BNN-QLCL 06/07/2021 01/08/2021 Quyết định Quyết định 2959/-BNN-QLCL: sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm
2840/QĐ-BNN-TCTS 28/06/2021 28/06/2021 Quyết định Quyết định 2840/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
793/QLCL-CL1 21/06/2021 Công văn Công văn 793/QLCL-CL1: đăng các sở SXKD thuỷ sản xuất khẩu vào các thị trường
754/QLCL-CL1 11/06/2021 Công văn Công văn 754/QLCL-CL1: thông tin về việc cảng Trạm GiangTrung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
3076/BNN-TCTS 25/05/2021 Công văn Công văn 3076/BNN-TCTS: triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045