Mời tham dự Khóa tập huấn (K.22): HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Nhằm cập nhật có hệ thống kiến thức về HACCP & vệ sinh ATTP cho các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống HACCP cũng như công tác quản lý chất lượng trong nhà máy thủy sản, Trung tâm Đào tạo và XTTM VASEP (VASEP.PRO) thuộc Hiệp hội VASEP tổ chức khóa đào tạo trực tuyến: “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”. Chương trình được giảng dạy, huấn luyện bởi chuyên gia cao cấp am hiểu chuyên môn và thực tiễn đánh giá tại nhà máy, với các bài tập ứng dụng cao các sản phẩm thủy sản tại các nhà máy, sẽ giúp các học viên có thể hiểu và vận dụng kiến thức ngay sau khóa học. Chi tiết xem tại: http://daotao.vasep.com.vn/lich-khai-giang/khoa-tap-huan-k-22-haccp-co-ban-trong-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-2292.html

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục