Tags:

NOAA

(vasep.com.vn) Mỹ đã tiến thêm một bước với tư cách là nhà lãnh đạo quốc tế trong cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), một hoạt động đe doạ an ninh lương thực toàn cầu, gây thiệt hại cho nền kinh tế, đe doạ sự phát triển bền vững của nghề cá và hệ sinh thái biển.