Indonesia: Giá tôm nguyên liệu tăng ở Tây Nusa Tenggara, ổn định ở Đông và Trung Java

(vasep.com.vn) Giá tôm chân trắng nguyên liệu ở Indonesia tiếp tục tăng ở Tây Nusa Tenggara, ổn định ở Đông và Trung Java trong tuần 45 (1-7/11/2021).

Indonesia Giá tôm nguyên liệu tăng ở Tây Nusa Tenggara ổn định ở Đông và Trung Java

Giá tôm tại Tây Nusa Tenggara tăng với tất cả các cỡ. Giá tôm cỡ 30 và 40 con/kg tăng lên 99.000 IDR/kg và 89.000 IDR/kg trong khi giá tôm cỡ 60, 80 và 100 con/kg tăng lên 70.500 IDR/kg, 63.166 IDR/kg và 53.000 IDR/kg.

Tính theo USD, giá tôm đạt 6,96 USD/kg và 6,25 USD/kg với cỡ 30 và 40 con/kg, 4,85 USD/kg với cỡ 60 con và 4,44 USD/kg và 3,72 USD/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Tuy nhiên, giá tôm tại Đông và Trung Java vẫn ổn định với hầu hết các cỡ trong giai đoạn này. Giá tôm tại Đông Java đạt 99.500 IDR/kg và 89.500 IDR/kg với cỡ 30 và 40 con, 71.750 IDR/kg với cỡ 60 con và 62.750 IDR/kg và 54.000 IDR/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Giá tại Trung Java vẫn ổn định tại 58.545 IDR/kg và 51.909 IDR/kg với cỡ 80 và 100 con/kg; 69.181 IDR/kg với cỡ 60 con và 85.636 IDR/kg với cỡ 40 con. Tuy nhiên, giá tôm cỡ 30 con giảm xuống 88.818 IDR/kg trong tuần 45.

Giá tôm tại Tây Java – tỉnh sản xuất tôm lớn nhất của nước này, đạt 97.000 IDR/kg và 87.000 IDR/kg với cỡ 30 và 40 con/kg, giá tôm cỡ 80 con đạt 56.000 IDR/kg trong tuần 43. Tuy nhiên, giá tôm cỡ 60 và 100 con đạt 68.000 IDR/kg và 51.000 IDR/kg trong tuần 43.

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục