Xuất nhập khẩu

(vasep.com.vn) 10 tháng đầu năm nay, tổng XK hải sản của Việt Nam đạt 2,7 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu hải sản XK, giá trị XK cá ngừ, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng trong khi giá trị XK cá biển khác, cua ghẹ và giáp xác khác, nhuyễn thể khác giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Để giúp doanh nghiệp, đối tác và khách hàng nắm bắt nhanh và đầy đủ toàn bộ bức tranh, năng lực về sản xuất - xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong chuỗi thời gian 5 năm (2016-2020) chỉ bằng một ấn phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, VPHH VASEP tổng hợp, phát hành Poster “Toàn cảnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 2016-2020”.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 66,8 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, XK mực, bạch tuộc đạt 473,8 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi giảm mạnh trong tháng 8 và 9, XK mực, bạch tuộc đã phục hồi trong tháng 10.

(vasep.com.vn) Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 9 tháng đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Mỹ đạt 480,7 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. NK mực, bạch tuộc của Mỹ trong quý 3/2021 đạt 197,5 triệu USD, tăng 135% so với quý 3/2020 và tăng 23% so với quý 2/2021. Quý 3/2021, giá trị NK mực, bạch tuộc của Mỹ đạt mức cao nhất theo quý kể từ Q1/2019 trở đi.

(vasep.com.vn) Nhật Bản là thị trường XK mực, bạch tuộc đơn lẻ lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 19%. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường này không ổn định trong 3 quý đầu năm nay: chỉ tăng trong quý 2, giảm trong quý 1 và 3. Ba tháng của quý 3 năm nay, XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản đều giảm hai con số.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 233,5 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng 8/2021 và giảm 24% so với tháng 9/2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt 2,4 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 233,5 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng 8/2021 và giảm 24% so với tháng 9/2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt 2,4 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

(vasep.com.vn) EU là thị trường NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 62% tổng giá trị XK mặt hàng này của Việt Nam đi các thị trường.

(vasep.com.vn) Nhờ tăng trưởng tốt trong 7 tháng đầu năm nay, EU đã vượt qua Thái Lan trở thành thị trường NK mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 10,8% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường. Tháng 8/2021, do giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, sản xuất bị gián đoạn, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang EU cũng như hầu hết các thị trường đều giảm.

(vasep.com.vn) Trong khi XK các mặt hàng hải sản sụt đều sụt giảm đáng kể trong tháng 8/2021, XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ vẫn tăng mạnh 36,2% đạt trên 13,2 triệu USD. Luỹ kế 8 tháng đầu năm XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt 86,8 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nghêu là sản phẩm chủ lực, chiếm 72% giá trị, đạt 62,6 triệu USD trong 8 tháng, riêng trong tháng 8 tăng mạnh 75% đạt 11,5 triệu USD.

(vasep.com.vn) Tháng 8/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 224,8 triệu USD, giảm 22% so với tháng 7/2021 và giảm 24% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

(vasep.com.vn) 6 tháng đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản đạt 530,5 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Việt Nam là 2 nguồn cung mực, bạch tuộc lớn nhất cho Nhật Bản, lần lượt chiếm tỷ trọng 55% và 10% tổng giá trị XK mặt hàng này của Nhật Bản.

(vasep.com.vn) Tháng 7/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 286,5 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt hơn 1,9 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng gần 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

(vasep.com.vn) Tháng 7/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 286,5 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt hơn 1,9 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng gần 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

(vasep.com.vn) Thái Lan là thị trường đơn lẻ nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 10,7% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường.