Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thanh Thúy
Công ty TNHH Thanh Thúy
THANH THUY CO.,LTD
Số 59F, đường Ngyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Cà Mau
Hội viên liên kết
+84 919 109 168
+84 29 0383 0425
sonkholglocean@gmail.com
Tôm sú nguyên con đông lạnh, Tôm thẻ PD đông lạnh, Tôm thẻ PD hấp đông lạnh, Tôm sú PD đông lạnh, Tôm thẻ PTO đông lạnh.