Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH BÌNH LONG
CÔNG TY TNHH BÌNH LONG
BILOFISH
Lô E, KCN Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang
AN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 296 3684255
84 296 3684233
binhlong@bilofish.vn/ngoc.nt@bilofish.vn/eric.nguyen@bilofish.vn
www.bilofish.vn
DL 529
HALAL, HACCP
Cá tra, basa đông lạnh, hàng GTGT