Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP TM CƠ KHÍ TÂN THANH
CÔNG TY CP TM CƠ KHÍ TÂN THANH
TAN THANH CONTAINER
Khu phố 4, Đường Trường Sơn, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 35 199 977
84 28 37222535
tt.container@hcm.vnn.vn; info@tanthanhcontainer.com
www.tanthanhcontainer.com
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Container các loại: container khô, container văn phòng, container lạnh; Rơ mooc các loại, nhà container, xe đầu khéo, dịch vụ: sửa chữa, cho thuê, cứu hộ, vận tải.