Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
UTXICO
Số 24, đường Tỉnh 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG
HV CHÍNH THỨC
84 299 3852 955
84 299 3852 958
utxi@hcm.vnn.vn; utxi2003@vnn.vn;
www.utxi.com.vn
DL 322, DL 431
GLOBAL GAP, BAP (4 SAO), ASC, IFS, HACCP, BRC, FDA
Tôm các loại