Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG
CLPANGAGISH CORP
Lô III - 9 Khu C Mở rộng - KCN Sa Đéc, Tỉnh Đồng tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
84 277 3764959
84 277 3763626
clpangafish@vnn.vn
www.clpangafish.com.vn
DL 714
BRC, ISO 9001:2000, GMP, BRC, IFS, HALAL
Cá Tra và các sản phẩm cá tra đông lạnh