Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH MINH
BINH MINH FISH
Lô 8 - 9 - 10 KCN Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
84 277 3649973
84 277 3649974
info@binhminhfish.net / linhvo@binhminhfish.net
www.binhminhfish.net
DL 285
GMP, SSOP, HACCP, ISO, HALAL...
Cá tra đông lạnh