Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đại Thuận
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đại Thuận
DAI THUAN FOOD
42 Đường Củ Chi, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
KHÁNH HÒA
HV CHÍNH THỨC
84 258 3839124/ 38 36 825
84 258 3839118
sales@daithuan.vn
www.daithuan.vn
DL 448
HACCP, BRC, ISO 22000
dimsum, chả giò, chả cá