Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lý Bảo Minh
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lý Bảo Minh
LY BAO MINH HORECA SUPPLIES
407 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp.HCM
Hồ Chí Minh
Liên Kết
+84 28 36221070
+84 28 36221071
info@lybaominh.com; bdm@lybaominh.com;giang.tran@lybaominh.com;phuong.nguyen@lybaominh.com
www.lybaominh.com
ISO 9001:2008
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng hệ thống bếp, hệ thống giặt công nghệp; Sản xuất các sản phẩm kim loại chưa phân vào đâu ( sản xuất sản phẩm inox); Sửa chữa máy móc, thiết bị (lắp đặt, sửa chữa bảo trì máy móc ngành công nghiệp) cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học, nhà máy và bếp trung tâm