Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
PROCIMEX
Lô C1, KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng
ĐÀ NẴNG
HV CHÍNH THỨC
(+84) 511.3.923.555/3.923.940/3.923.568
(+84) 511.3.923.758
procimex@dng.vnn.vn
procimex-fish.com.vn
DL 131
HACCP
Tôm, mực, cá biển (cá ngừ, cá đổng quéo...)