Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BASEAFOOD
Số 02 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HV CHÍNH THỨC
84 254 3837313/ 35822546
84 254 3837312/ 3580085
baseafoodvn@vnn.vn conghuyenbsf@vnn.vn
www.baseafood.vn
DL 20, DL 34, DL 484, HK 173, HK 549, TS 875
HACCP, HALAL, ISO 9001: 2008
Mực, bạch tuộc, surimi, cá biển, thủy sản khô...