ỦY BAN NGÀNH HÀNG

Ủy ban Tôm VASEP (VSC):

Số 218 Đường Nguyễn Quý Cảnh, Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (+84 28) 62810430 / Fax: (+84 28) 62810438
E-mail: quephuong@vasep.com.vn

 

Ủy ban Cá Nước ngọt VASEP (VFFC):

Số 218 Đường Nguyễn Quý Cảnh, Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (+84 28) 62810430 / Fax: (+84 28) 62810438

E-mail: namphuong@vasep.com.vn

 

Ủy ban Hải sản VASEP (VMPC):

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Ðình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84 24) 37715055
Fax: (+84 24) 37715084
E-mail: vasephn@vasep.com.vn

 

CÂU LẠC BỘ

Câu lạc bộ DN cung cấp hàng thủy sản cho Thị trường Nội địa:

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Ðình, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84 24) 37715055 / Fax: (+84 24) 37715084
E-mail: hangnoidia@vasep.com.vn

Xem thêm tại đây

 

Câu lạc bộ DN ghẹ:

Số 218 Đường Nguyễn Quý Cảnh, Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (+84 28) 62810430 / Fax: (+84 28) 62810437
E-mail: quephuong@vasep.com.vn

 

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu cá Ngừ VASEP: 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84 24) 37715055  / Fax: (+84 24) 37715084

Email: tuna@vasep.com.vn

 

Ban điều hành IUU VASEP (Chương trình các DN hải sản cam kết chống khai thác IUU)

Email: combat_iuu@vasep.com.vn

Hotline : +84 243.7715055 (ext:204) và +84.982195872

Website: http://vasep.com.vn/1454/Tin-Tuc/Chong-khai-thac-IUU.htm

http://seafood.vasep.com.vn/747/whybuy/combat-iuu-fishing.htm

Facebook: VASEP Combat IUU

 

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Trụ sở Văn phòng Hiệp hội:

Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (+84 28) 62810430

Fax: (+84 28) 62810437 / 62810438
E-mail: vasephcmcity@vasep.com.vn
Website: www.vasep.com.vn  

Công ty TNHH Tư vấn DVCBXK Thủy sản (VASEP CO):

 Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (+84 28) 62810430
Fax: (+84 28) 62810437 / 62810438
E-mail: promotion@vasep.com.vn

 

VPÐD Hiệp hội tại Hà Nội:

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Ðình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84 24) 37715055 / 37715318
Fax: (+84 24) 37715084
E-mail: vasephn@vasep.com.vn
Website: www.vasep.com.vn  

Trung tâm Ðào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO):

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Ðình, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24) 37719015
E-mail: vasep.pro@vasep.com.vn


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM