CHỦ TỊCH DANH DỰ HIỆP HỘI CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội VASEP NK I

Chủ tịch Hiệp hội

Ông: Ngô Văn Ích

CT, TGĐ Công ty CP Nha Trang Seafoods

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Bà: Nguyễn Thị Thu Sắc

TGĐ Công ty TNHH Hải Nam

Bà: Trương Thị Lệ Khanh

CT Công ty CP Vĩnh Hoàn

Ông: Đỗ Ngọc Tài

TGĐ Công ty CP CB TP Ngọc Trí

Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội

Ông: Phạm Quốc Anh

TGĐ Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Ông: Nguyễn Văn Bình

TGĐ Cty TNHH Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng

Ông: Nguyễn Thanh Bình

GĐ Công ty CP TS Cổ Chiên

Ông: Lê Văn Chung

TGĐ Công ty CP ĐT và PT Đa Quốc Gia

Ông: Nguyễn Văn Đạo

TGĐ Công ty CP Gò Đàng

Ông: Đoàn Văn Đông

GĐ Công ty TNHH XNK TS Cần Thơ

Ông: Võ Đông Đức

TGĐ Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ

Ông: Nguyễn Ngọc Đức

GĐ Công ty TNHH Đệ Khang Phú Thành

Ông: Quách Dũng Hòa

P.TGĐ Công ty CP Thủy sản Minh Hải

Ông: Bùi Nguyên Khánh

TGĐ Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Bà: Cao Thị Kim Lan

GĐ Công ty CP Thủy sản Bình Định

Ông: Huỳnh Thanh Lĩn

GĐ XNK Công ty TNHH Hải Vương

Bà: Trần Thị Vân Loan

CT Cty XNKTS Cửu Long - An Giang

Ông: Trần Văn Phẩm

CT Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

Ông: Võ Văn Phục

TGĐ công ty CP Thủy sản Sạch

Ông: Lê Văn Quang

CT Cty CP Tập đoàn Thủy Hải sản Minh Phú

Ông: Lê Minh Tâm

P.TGĐ Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn

Ông: Đỗ Công Thành

P.TGĐ Cty CP CB và DV TS Cà Mau

Bà: Lê Thị Minh Thảo

P.TGĐ Cty CP TS và TM Thuận Phước

Ông: Trương Hữu Thông

CT, TGĐ Công ty TNHH Thông Thuận

Ông: Hà Văn Tính

GĐ Công ty TNHH Đại Thành

Ông: Doãn Tới

CT, TGĐ Công ty CP Nam Việt

Bà: Phan Thị Minh Tuệ

GĐ Công ty TNHH Phú Thạnh

Ông: Huỳnh Minh Tường

P.TGĐ Cty CP XNK Thủy sản BRVT

Ông: Nguyễn Quang Tường

TGĐ Công ty CP Sài Gòn Food

Ông Ong Hàng Văn

P.TGĐ Công ty CP TS Trường Giang

Ông: Phạm Hoàng Việt

TGĐ Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI

Ông: Ngô Minh Hiển - Trưởng ban

TGĐ Công ty CP Thủy sản Năm Căn

Ông: Phan Phụng Lộc

P.TGĐ Công ty CP Hải Việt

Ông: Lê Trường Sơn

TGĐ Công ty TNHH XNK Cỏ May

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM