Điều hành và chịu trách nhiệm

nội dung

Ông: Nguyễn Hoài Nam

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

Chỉ đạo thực hiện

Ông: Trương Đình Hòe

Tổng Thư ký Hiệp hội

Tổ chức thực hiện

Bà: Lê Hằng

Phó Giám đốc VASEP.PRO:

Đội ngũ biên tập

Lê Hằng

Bút danh: Lê Hằng
Chức danh:

- Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO

- Trưởng Ban Biên tập Báo cáo XK thủy sản VN (Quý)

Công việc đảm nhiệm:

- Chỉ đạo chung

- Xây dựng nội dung, biên tập và tổ chức thực hiện: Báo cáo XK Thủy sản Việt Nam (hàng Quý - tiếng Anh, tiếng Việt);

- Các Báo cáo, bài trình bày và CV khác Lãnh đạo VPHH phân công.

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 - ext.204

Mobile: 0982.195.872

Email: lehang@vasep.com.vn

BTV. Tạ Thị Vân Hà

Bút danh: Tạ Hà
Chức danh:

- Trưởng ban biên tập Báo cáo chuyên đề và nhận định thị trường

- Chuyên gia thị trường ngành hàng cá Tra

Công việc đảm nhiệm:

-  Báo cáo chuyên đề và nhận định thị trường

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá các chủ đề thời sự về kiến nghị chính sách, các vấn đề quan trọng tác động đến ngành CBXK thủy sản trên mục "Tiêu điểm"; tổng hợp, nhận định tình hình nguyên liệu và CBXK cá Tra tại mục "cá Tra " trên Bản tin tuần TMTS

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 - ext. 214

Mobile: 0948.534.883

Skype: vanha62

YM: vanhabc47

BTV. Phùng Thị Kim Thu

Bút danh: Kim Thu
Chức danh:

- Trưởng Ban Biên tập Bản tin tuần Thương mại Thủy sản (phát hành thứ Sáu hàng tuần)

- Chuyên gia thị trường ngành hàng Tôm

Công việc đảm nhiệm:

- Xây dựng nội dung, biên tập, điều phối tin bài cho Bản tin tuần Thương mại Thủy sản

- Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất & XK sản phẩm Tôm ; biên tập các tin/bài, dữ liệu về thương mại XNK tôm tại chuyên mục "Tôm" trên Bản tin tuần TMTS.

- Tổng hợp, đánh giá và dự báo sản xuất kinh doanh XK sản phẩm Tôm tại Báo cáo XKTS Việt Nam hàng Quý.

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 – ext.203

Mobile: 0977.859.495

Email: kimthu@vasep.com.vn

BTV. Lê Bảo Ngọc

Bút danh: Bảo Ngọc
Chức danh:

- Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử: www.vasep.com.vn

- Chuyên viên xử lý số liệu

Công việc đảm nhiệm:

- Biên tập và duyệt tin/bài trên vasep.com.vn và seafood.vasep.com.vn. Điều chỉnh và phát triển portal

- Thu thập, tổng hợp và xử lý dữ liệu thống kê XNK thủy sản hàng tháng phục vụ công tác thông tin nói chung của Hiệp hội

- Khai thác dữ liệu thương mại thủy sản từ các nguồn thông tin nước ngoài và cập nhật tại mục "Thống kê thương mại" trên portal: vasep.com.vn

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 - ext. 218

Mobile: 0902.093.777

Email: baongoc@vasep.com.vn

BTV. Nguyễn Thị Vân Hà

Bút danh: Nguyễn Hà
Chức danh:

Chuyên gia thị trường Cá ngừ, cua ghẹ, surimi

Công việc đảm nhiệm:

- Truyền thông, PR các hoạt động và sản phẩm thông tin của VASEP

- Theo dõi, tổng hợp và phân tích tình hình XNK sản phẩm "Cá ngừ"; "Susimi"; "Cua ghẹ và Giáp xác khác"

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 - ext. 216

Mobile: 0912 286 878

Email: vanha@vasep.com.vn

BTV. Nguyễn Thu Trang

Bút danh: Nguyễn Trang
Chức danh:

Chuyên viên Phát hành, Quảng cáo - Biên tập viên

Công việc đảm nhiệm:

- Phát hành, quảng cáo các ấn phẩm, dịch vụ thông tin thương mại thủy sản.

- Tổng hợp và xử lý dữ liệu thống kê XNK thủy sản hàng tháng phục vụ công tác thông tin nói chung của Hiệp hội

- Cập nhật, lưu trữ dữ liệu thống kê tại mục "Thống kê thương mại" trên portal : www.vasep.com.vn.

Liên hệ:

Tel: 024.37715055 - ext. 212

Mobile: 0906 151 556

Email: nguyentrang@vasep.com.vn

Đỗ Anh Đức

Chức danh:

- Chuyên viên đồ họa, phụ trách về thiết kế, dàn trang.

Công việc đảm nhiệm:

- Thu thập, xây dựng dữ liệu tài nguyên ảnh;

- Dàn trang, thiết kế các ấn phẩm định kỳ và không định kỳ: Bản tin tuần TMTS; Báo cáo XKTS Việt Nam hàng Quý (tiếng Việt, tiếng Anh); các Banner, logo, Leaflet hoặc ấn phẩm khác của Hiệp hội sử dụng trên các kênh : web hoặc bản in;

Liên hệ:

Tel: 024. 37715055 - ext. 226

Mobile: 01255547595

Email: anhduc@vasep.com.vn

Nguyễn Đức Tân

Chức danh:

Quản trị web (VASEP Webmaster).

Công việc đảm nhiệm:

- Xây dựng và vận hành an toàn, hiệu quả cổng thông tin www.vasep.com.vn; website: www.pangasius-vietnam.com và www.daotao.vasep.com.vn

- Xây dựng hiệu quả các phần mềm cho công việc theo yêu cầu

Liên hệ:

Tel: 024.37715055 - ext.224

Mobile: 039.751.0696

Email: tannd@vasep.com.vn


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM