Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 26/11 – 2/12/2021

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN, từ 19/11 25/11/2021

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

115.000

0

Hàng ít

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

1.950.000

0

Hàng nhiều

<0,7 Kg

Tươi sống

1.760.000

0

Hàng nhiều

>0,7 Kg

Tươi sống

1.650.000

0

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

1.020.000-1.000000

+80.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

170.000 

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

220.000

0

30 con/kg

Tươi

270.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

100.000-110.000

0

Hàng ít