Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 19/3 – 25/3/2021

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 19/3 – 25/3/2021

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

21.000 – 21.500đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

33.000 - 35.000đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

29.000 - 31.000đ/Kg

Sặc rằn

8 con/Kg

20.000 - 23.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

48.000 - 49.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

26.000 - 28.000đ/Kg

Ếch

3 - 5 con/Kg

40.000 - 43.000 đ/Kg

Tôm càng xanh

15 - 25 con/kg

200.000 - 220.000 đ/Kg

Tôm trứng, càng xào

90.000 - 115.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá Điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

36.000 – 38.000đ/kg

Cá Lóc

cỡ 1.200 con/Kg

110 - 140 đ/con

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

80 - 115 đ/con

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

140 -190 đ/con

Cá tra

bột

1,2 – 1,5 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

30.000 - 32.000đ/kg

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

29.500 - 32.000đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 120 -140 con/Kg

500 - 600 đ/con