Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 19/11 – 25/11/2021

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 19/11 25/11/2021

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Cá ngừ vằn

 

50.000

Mực ống

17 - 24 cm/con

80.000

Cá ngừ mắt to

 

60.000

> 25 cm/con

200.000

Cá hố

1 - 2 con/Kg

90.000

Mực lá

25 - 35 con/Kg

240.000

Cá thu

2 - 3 con/Kg

140.000

Mực nang

 

130.000

Cá đổng

> 200 g/con

80.000

Bạch tuộc

 

80.000

Cá bò da

> 500 g/con

70.000

Tôm sú

15 con/Kg

440.000

Cá cờ

70.000

25 - 30 con/Kg

220.000

Cá nục

 

35.000

40 con/Kg

160.000

Cá cam (NK)

80.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

160.000

Cá bớp

 

130.000

60 con/Kg

130.000

Cá lạt

> 3kg

70.000

80 con/Kg

90.000

< 3kg

35.000

Cá cơm

 

30.000