TÓM TẮT

Tính đến năm 2019, có nhiều chứng nhận bền vững được ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam áp dụng.

BAP: Việt Nam có tổng số 192 cơ sở được chứng nhận BAP.

Click vào đây để xem danh sách các trang trại được chứng nhận BAP của Việt Nam.

ASC: Có 349 trang trại được chứng nhận ASC, bao gồm 50 trang trại cá tra được chứng nhận ASC, 233 trang trại được chứng nhận ASC cho tôm, 65 trang trại được chứng nhận ASC cho các loài khác.

Click vào đây để xem danh sách các trang trại được chứng nhận ASC tại Việt Nam

Global G.A.P: Nhiều công ty được chứng nhận.

Vui lòng click vào các chứng nhận để tìm nhà cung cấp và trang trại Việt Nam được chứng nhận

BAP

Để thúc đẩy các thực hành có trách nhiệm trong toàn ngành nuôi trồng thủy sản, Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn chứng nhận Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất (BAP) cho trại giống, trang trại, cơ sở chế biến và nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Chương trình BAP thúc đẩy cải tiến liên tục thông qua các tiêu chuẩn cao mang lại lợi ích đáng kể trong toàn ngành. Các tiêu chuẩn BAP bao quát toàn bộ các cơ sở nuôi trồng thủy sản gồm các loài đa dạng như cá, giáp xác, vẹm.

ASC

Sứ mệnh của chứng nhận ASC là thay đổi nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội bằng cách sử dụng các cơ chế thị trường hiệu quả tạo ra giá trị trong toàn chuỗi.

ASC đặt mục tiêu trở thành chương trình chứng nhận và ghi nhãn hàng đầu thế giới đối với hải sản nuôi trồng có trách nhiệm. Vai trò chính của ASC là quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu về nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, các tiêu chuẩn này được phát triển bởi Các Đối thoại Nuôi trồng thủy sản WWF.

GLOBAL GAP

GLOBALG.A.P. bắt nguồn với tên EUREPGAP vào năm 1997, một sáng kiến của các nhà bán lẻ thuộc Nhóm hợp tác sản xuất bán lẻ Euro. Các nhà bán lẻ Anh phối hợp cùng với các siêu thị ở toàn châu Âu nhận thức được rằng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến về an toàn sản phẩm, tác động môi trường và sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động và động vật.

GLOBALG.A.P. ngày nay là chương trình bảo đảm trang trại hàng đầu thế giới, chuyển ngữ các yêu cầu của người tiêu dùng thành Biện pháp Thực hành nông nghiệp tốt trong danh sách các quốc gia đang phát triển nhanh - hiện có hơn 100 quốc gia.

VIET GAP

Nhằm góp phần thúc đẩy an toàn thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thủy sản nói chung và rau quả cho tiêu dùng trong nước nói riêng và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Tiêu chuẩn VietGAP vào ngày 28/1/2008.

VietGAP (Thực hành nông nghiệp tốt của Việt Nam): Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 04 tiêu chí, như Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất; An toàn thực phẩm bao gồm các biện pháp để đảm bảo không có ô nhiễm hóa chất hoặc ô nhiễm vật lý trong quá trình thu hoạch; Môi trường làm việc nhằm ngăn chặn lạm dụng lao động ; Truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, tất cả các trang trại nuôi cá thương phẩm phải nộp đơn và được chứng nhận bởi VietGAP hoặc các chứng nhận quốc tế khác theo Nghị định số 36/2014 / ND-CP ngày 29/04/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Nghị định có hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2014. Chương trình chứng nhận cũng được khuyến khích áp dụng với hoạt động nuôi nhiều loài thủy sản khác ở Việt Nam.