Dự luật mới cho phép Mỹ chống đánh bắt IUU

(vasep.com.vn) Từ ngày 10-16/5/2021, Dự luật Chống Lao động cưỡng bức và Đánh bắt bất hợp pháp đã được đưa ra Hạ viện Mỹ. Nếu được thông qua, các nhà cầm quyền Mỹ sẽ có thêm sức mạnh để chống đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), lao động cưỡng bức và vi phạm nhân quyền trong chuỗi cung ứng thuỷ sản.

Dự luật mới cho phép Mỹ chống đánh bắt IUU

Theo đạo luật này, đánh bắt IUU và vi phạm quyền lao động trong chuỗi cung ứng có liên quan đến nhau, luật này giám sát thuỷ sản nhập khẩu hiệu quả hơn. Các điều khoản cũng sẽ gây áp lực lên các công ty và các nước đánh bắt thuỷ sản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn để chống đánh bắt IUU và điều kiện lao động tốt hơn, nếu không, sản phẩm của họ sẽ không được phép nhập khẩu vào Mỹ.

Đạo luật mới này quy định các tàu đánh bắt cá ngừ của Mỹ phải sử dụng Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) tại khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) Mỹ và các vùng biển ngoài khơi, các vùng biển mà hiện tại chỉ được yêu cầu của các vùng biển hàng hải (theo quy định của Cảnh sát biển là vùng nội thuỷ và lạnh hải hoặc vùng biển cách bờ 12 hải lý). Quy định này cũng được áp dụng cho các tàu đánh bắt khác.

Ngoài ra, các yêu cầu về về việc truy xuất nguồn gốc cũng được thiết lập thông qua quá trình chế biến và phân phối. Các thông tin như cá được đánh bắt tự nhiên hay được nuôi trong trang trại, ngày và địa điểm đánh bắt, phương pháp đánh bắt, và giấy phép đánh bắt là các thông tin bắt buộc. Dự luật cũng yêu cầu ghi nhãn tương tự đi kèm với các sản phẩm thuỷ sản cho đến điểm bán cuối cùng cho người tiêu dùng.

Ông Jared Huffman, Hạ nghị sĩ Mỹ cho biết: IUU là một cuộc khủng hoảng về môi trường và con người. Ông nhận thấy vai trò của Mỹ đối với toàn cầu là giải quyết vấn đề này.

Đạo luật chống đánh bắt bất hợp pháp và lao động cưỡng bức sẽ:

- Mở rộng Chương trình Giám sát Thuỷ sản Nhập khẩu (SIMP) cho tất cả các loài, tăng yêu cầu về dữ liệu đối với SIMP bao gồm cả việc xem xét điều kiện lao động, cải thiện khả năng phát hiện hàng nhập khẩu có nguy cơ đánh bắt IUU và vi phạm lao động, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu.

- Thiết lập các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và dán nhãn thuỷ sản, tăng cường tiếp cận về an toàn và gian lận thuỷ sản, và đồng thời cải thiện việc kiểm tra thuỷ sản và thực thi liên bang về gian lận thuỷ sản

- Tăng cường quản lý nghề cá quốc tế bao gồm việc mở rộng thẩm quyền của Mỹ để thu hồi các đặc quyền về cảng đối với tàu đánh bắt có liên quan tới đánh bắt IUU và mở rộng các tiêu chí xác định đánh bắt IUU bao gồm cả theo dõi con người, lao động cưỡng bức và vi phạm các quyền lao động khác.

- Cập nhật trách nhiệm của nhóm công tác liên ngành về IUU.

- Uỷ quyền tài trợ cho hệ thống AIS mới trên các tàu và sửa đổi các yêu cầu buộc các tàu phải sử dụng AIS khi hoạt động tại các vùng biển liên bang và vùng biển ngoài khơi.

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục