SÁCH TRẮNG VỀ CHỐNG KHAI THÁC IUU Ở VIỆT NAM

Bởi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam

Với mục tiêu công bố thông tin về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU, truyền tải đến EC và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý và đối tượng trực tiếp thực hiện các quy định của IUU, như các ban quản lý cảng, ngư dân/ chủ tàu khai thác hải sản, doanh nghiệp chế biến và XK hải sản…ngày 12/1/2018, Hiệp hội VASEP chính thức phát hành cuốn “Sách trắng về Chống khai thác IUU ở Việt Nam”.

Với 6 chương song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh, cuốn Sách Trắng tập trung vào các nội dung bao gồm: Các chỉ đạo, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về khắc phục IUU; Các giải pháp/ hoạt động của Việt Nam khắc phục cảnh báo của EC về IUU (nêu rõ một số nội dung trong kế hoạch hành động quốc gia về IUU và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về IUU; Các hoạt động/ đối tượng tích cực đã và đang thực hiện các quy định về IUU; việc khắc phục/ kết quả thực hiện theo 9 khuyến nghị mà EC đã cảnh báo); Các quy định của EC về IUU; nội dung cảnh báo của EC về IUU đối với Việt Nam; Truyền tải các quy định của Luật Thủy sản 2017 về IUU; các hành vi vi phạm IUU, hình thức xử phạt của Việt Nam; Các hành vi điển hình vi phạm IUU bị lực lượng chức năng xử lý.

Sách Trắng dành riêng một chương thể hiện rõ quan điểm và thông điệp của VASEP và cộng đồng doanh nghiệp hải sản Việt Nam: “‘Kiên quyết nói không với thủy sản khai thác IUU” bằng sự cam kết chắc chắn của các Doanh nghiệp hải sản dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Điều hành IUU VASEP cùng với các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.…

Xem và tải về tại đây