BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG EU & THƯƠNG MẠI THỦY SẢN VỚI

VIỆT NAM (2015 - 2019)

  Phát hành tháng 6/2020

* Tổng quan thị trường EU

* Xu hướng tiêu thụ thủy sản của một số nước EU

* Thống kê NK thủy sản của EU 5 năm theo các sản phẩm chính

* Thương mại thủy sản giữa Việt Nam - EU 5 năm theo các sản phẩm chính: tôm, cá thịt trắng, cá ngừ, mực-bạch tuộc, hải sản khác,…

* Doanh nghiệp Việt Nam XK tôm, cá tra, hải sản sang EU 2019

* Giá trung bình XK tôm (sú, chân trắng), cá tra, cá ngừ, mực-bạch tuộc sang EU 2019

* Giới thiệu một số nhà NK thủy sản tại các nước thuộc EU

* Các qui định của thị trường EU và rào cản thương mại.

* Dự báo XK thủy sản sang EU

* Cơ hội, thách thức, tác động của Covid 19 đối với XK thủy sản sang EU

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:   

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn 

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

MỤC LỤC VÀ DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU