VASEP Highlight - T7/2022: Xuất khẩu tôm tháng 6 giảm tốc