Việt Nam phản đối vụ kiện chống trợ cấp

Tại buổi tham vấn với đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC): Việt Nam đã chính thức phản đối vụ kiện chống trợ cấp ngành tôm. Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng các lập luận trong đơn yêu cầu điều tra, đồng thời xem xét các lựa chọn pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân nuôi tôm và các doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào việc sản xuất chế biến tôm xuất khẩu.