VASEP tin sẽ thắng trong Vụ kiện chống trợ cấp tôm

Theo kết quả sơ bộ vừa qua của Bộ Thương Mại Mỹ thì các DN thủy sản Việt Nam có nhận được trợ cấp từ phía Chính Phủ và bị đánh thuế chống trợ cấp mức trung bình là 6%. Trước thông tin này VASEP cho biết, từ nay cho đến khi có kết quả chính thức vào tháng 9-10/2013 thì các DN phải chịu thêm mức thuế tạm tính này. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả sơ bộ dựa trên những thông tin chưa xác đáng...