Thêm rào cản về kháng sinh cho tôm xuất khẩu

Mới đây, một số thịtrường NK lớn đã đưa ra cảnh báo về mức dư lượng Oxytetracyline trong mặt hàng tôm. Oxytetracyline là chất được sử dụng trong nuôi tôm, để đảm bảo chất này không bị tồn dư trong tôm gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì người nuôi phải ngưng sử dụng chất này trước khi thu hoạch 28 ngày.