Tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản nhìn từ những bất cập của ngành tôm

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được kỳ vọng là sẽ giúp cải thiện cơ bản những bất cập của ngành thủy sản trong thời gian qua với hàng loạt các giải pháp như: Tập trung sản xuất thâm canh, ưu tư phát triển vùng nuôi...