Hy vọng nào cho tôm xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ?

Vụ kiện chống trợ cấp tôm NK vào Mỹ còn phải chờ kết quả cuối cùng của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Dự kiến ngày 19/9 tới, cơ quan này sẽ ra quyết định là tôm NK từ 5 nước có gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành công nghiệp tôm của Mỹ hay không. Tuy nhiên, đại diện của VASEP vẫn hy vọng tôm Việt Nam không bị áp thuế...