[Video] Xuất khẩu tôm năm 2016 đạt 3,1 tỷ USD

Đúng như dự đoán của các chuyên gia, XK tôm năm 2016 đã phục hồi và bước đầu có những bước tăng trưởng khá so với năm 2015. Không chỉ gia tăng về kim ngạch XK, mà ngành tôm của Việt Nam còn giành được thắng lợi ở nhiều mặt khác trong năm nay.