[Video] Người nuôi tôm hùm bế tắc do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Người nuôi tôm hùm ở tỉnh Khánh Hòa phải chịu “cú sốc” chưa từng thấy. Tôm hùm đến kỳ xuất bán nhưng không có người mua, hoặc nếu có thì số lượng mua không nhiều với mức giá rất thấp.