[Video] Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU dự kiến tăng 4 - 6%

Năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU ước đạt hơn 696 triệu USD. Các doanh nghiệp cho biết, EVFTA sẽ giúp thị trường tôm Việt Nam khởi sắc hơn và kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này dự kiến tăng 4 - 6% trong năm 2020.