[Video] Giải pháp giảm thiểu thiệt hại cho ngành tôm

DOC Mỹ đã giữ nguyên mức thuế CBPG đối với tôm Việt Nam. Điều này đã tác động lớn đến thị trường tôm trong nước. Với mức thuế từ 4,98 - 9,75% thì chi phí mà các DN Việt Nam phải đóng lên đến hàng chục triệu USD. Vấn đề được đặt ra là, đứng trước thông tin bất lợi này thì các DN XK thủy sản Việt Nam sẽ phải làm gì để giảm thiểu được thiệt hại và duy trì hoạt động chế biến, XK của mình?