Việt Nam tham gia Hội chợ thủy sản Quốc tế Bruxelles

Hội chợ thủy sản Quốc tế vừa khai mạc tại Bruxelles với 1 690 doanh nghiệp từ 76 quốc gia. Đây là hội chợ thủy sản thường niên lớn nhất thế giới, nơi gặp gỡ hàng năm của doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối thủy sản. Lần đầu tiên một số doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm cuối dành cho người tiêu dùng chứ không chỉ là nguyên liệu như trước tới nay trong các kỳ hội chợ ở nước ngoài.