VASEP Highlight - Thuỷ sản T1/2022: toàn cảnh XK thuỷ sản 2021 và dự báo 2022

Quý DN quan tâm Báo cáo Xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2021, xin mời đọc thêm thông tin về nội dung và đăng ký tại đây:  https://vasep.com.vn/ban-tin-bao-cao/bao-cao-xkts-viet-nam/bao-cao-xuat-khau-thuy-san-viet-nam-nam-2021-22214.html

Hoặc liên hệ:  Ms. Nguyễn Trang;  Email: nguyentrang@vasep.com.vn, Mobi: 0965097642