Có thể đạt được mục tiêu XK thủy sản 6,7 tỷ USD năm nay

Theo Bộ NN và PTNT, dù tình hình chung vẫn còn khó khăn nhưng tổng giá trị XK thủy sản trong năm 2013 về đích khá ấn tượng với con số 6,7 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2012. Bộ này nhận định, XK thủy sản đang tạo hướng đi lạc quan mới trong năm 2014 mà cụ thể trong tháng 1/2014, kim ngạch tăng 14%. Điều này cho thấy mục tiêu XK đạt 6,7 tỷ USD là có thể đạt được...