[Video] Xuất khẩu thuỷ sản trước cơ hội và thách thức từ EVFTA

Trong bối cảnh dịch bênh Covid-19 đang tác động tiêu cực đến hoạt động XK nông sản của nước ta, việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức được thông qua đã tạo lên một tín hiệu lạc quan hơn. Trong các mặt hàng nông sản, tôm là sản phẩm được hưởng nhiều lợi thế khi XK vào EU với các dòng thuế được cắt giảm về 0%.