[Video] Xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do Covid-19

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 932 triệu USD, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong thời gian tới, XK thủy sản được dự báo tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong 2 tháng đầu năm, XK thủy sản sang các thị trường đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó thị trường Trung Quốc có sự sụt giảm mạnh nhất.