[Video] Tìm giải pháp xuất khẩu nông thủy sản

Kim ngạch XK nông sản 3 tháng đầu năm 2015 giảm mạnh. Trong đó, thủy sản giảm 26% (riêng tôm XK giảm tới 30%). Giá trị XK toàn ngành nông nghiệp trong Quý I đạt hơn 6 tỷ USD, giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ NN và PTNT đã phải tổ chức họp khẩn để tìm cách tháo gỡ. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, bên cạnh những yếu tố khách quan về tỷ giá, chính sách CBPG của Mỹ thì một vấn đề lớn của sản phẩm ngành nông nghiệp là giá thành còn cao, áp lực cạnh tranh càng lớn khi tới đây các hiệp định thương mại song phương, đa phương được ký kết và có hiệu lực...