[Video] Năm 2014: Tổng kim ngạch tôm xuất khẩu sẽ vượt ngưỡng 3,8 tỷ USD

Vượt qua nhiều dự đoán về tình hình xuất khẩu tôm, thực tế cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2014 sẽ vượt ngưỡng 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu thủy sản nói chung hay xuất khẩu tôm nói riêng có khá nhiều thách thức...