[Video] Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn do COVID-19

Dịch bệnh đã dựng lên các hàng rào giữa các quốc gia. Kinh tế toàn cầu đang chịu tác động như thế nào?