[Video] Doanh nghiệp thủy sản vượt qua rào cản kỹ thuật trong sản xuất

Vừa qua Liên minh châu Âu EU công bố phạt thẻ vàng đối với thủy sản Việt nam vào thị trường này do tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, không được khai báo và không được quản lý IUU . Thẻ vàng của EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23-10-2017. Theo quyết định này, trong vòng 6 tháng, nếu Việt nam không khắc phục thiếu sót, khai thác thủy hải sản theo đúng quy định IUU thì sẽ bị phạt thẻ đỏ, tức là sẽ cấm toàn bộ sản phẩm thủy hải sản của Việt nam nhập khẩu sang thị trường này. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại đối với Ngành Thủy sản nước ta khi mà mỗi năm thủy sản Việt nam xuất sang EU đạt trên 1,2 tỷ USD. Vậy ngành thủy sản cần có giải pháp gì để vượt qua hàng rào kỹ thuật trong bối cảnh hội nhập?