Nhiều vướng mắc trong Nghị định 38 về an toàn thực phẩm

Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Chè Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “An toàn thực phẩm từ quy định đến thực tiễn quản lý: Vấn đề vướng mắc và kỳ vọng tại Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 38 của Chính Phủ”.