Công văn 112/2019/CV-VASEP: tháo gỡ vướng mắc về danh mục nghề không được SDLĐ chưa thành niên trong ngành TS

112/2019/CV-VASEP
05/11/2019
VASEP
Ngày 05/11/2019, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 112/2019/CV-VASEP gửi Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH v.v tháo gỡ vướng mắc về danh mục nghề không được SDLĐ chưa thành niên trong ngành TS

Ngày 13/6/2019, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 54/2019/CV-VASEP gửi tới Quý Bộ về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về danh mục công việc trong ngành CBTS không được phép sử dụng lao động chưa thành niên (chi tiết xin xem tài liệu gửi kèm). Tới nay Hiệp hội vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quý Bộ cho văn bản kiến nghị này.

Liên quan đến các quy định về Danh mục các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cấm sử dụng lao động chưa thành niên trong ngành thủy sản, hiện đang có 7 văn bản có liên quan. Các văn bản này đều không thay thế nhau mà chỉ có tính bổ sung cho nhau, trong đó, theo Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012 về “Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên” quy định: Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Các quy định này đã và đang tạo nên nhiều khó khăn cho các DN thủy sản, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm và nhiều bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đang ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam nói chung, chế biến thủy sản nói riêng.

Đứng trước các khó khăn tác động đến ngành chế biến thủy sản nói riêng, xuất khẩu thủy sản nói chung trong năm 2019, đặc biệt là khó khăn do thiếu nguyên liệu thủy sản và thiếu lao động phục vụ các công việc liên quan đến chế biến thủy sản, tiếp nối công văn số 54/2019/CV-VASEP, Hiệp hội và các Doanh nghiệp thủy sản bằng văn bản này, bổ sung thêm một số thông tin dữ liệu có được và đề nghị Ông Bộ trưởng và Quý Bộ sớm giải quyết vướng mắc này trong khuôn khổ thẩm quyền của Quý Bộ theo như đề xuất của Hiệp hội tại Công văn số 54/2019/CV-VASEP.

Đỗ Hương