Công văn 06/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực GTVT

06/2020/CV-VASEP
07/01/2020
VASEP
Ngày 07/01/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 06/2020/CV-VASEP gửi Bộ Giao thông Vận tải V.v các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực GTVT

Liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho DN cũng như Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý kiến góp ý từ các DN Hội viên và tổng hợp các vướng mắc, bất cập làm gia tăng chi phí cho DN thủy sản trong đó có các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Quý Bộ.

Hiệp hội xin gửi ý kiến tổng hợp về các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực nói trên tới các Quý Bộ, cụ thể:

Do sự độc quyền của các hãng tàu nước ngoài và sự độc quyền của cảng đã phát sinh nhiều chi phí cho DN (như phí THC, Tiền điện cho container hàng lạnh, phí vệ sinh container, phí kẹt xà lan,...). Kiến nghị: Bộ GTVT tiến hành cho thanh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động, cách hạch toán chi phí của hãng tàu, của cảng, để hạn chế việc áp đặt phí cho các doanh nghiệp, làm tăng chi phí xã hội, giảm sức cạnh tranh của hàng XNK Việt Nam

Hiệp hội kính đề nghị các Quý Bộ quan tâm, chỉ đạo để sớm xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập, nhằm dỡ bỏ các gánh nặng về chi phí (thời gian, tiền bạc) cũng như ách tắc trong thực hiện quy định-thủ tục hành chính cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đỗ Hương