Công văn 04/2020/CV-VASEP: vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực BHXH

04/2020/CV-VASEP
07/01/2020
VASEP
Ngày 07/01/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 04/2020/CV-VASEP gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam V.v vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực BHXH

Liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho DN, cũng như Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý kiến góp ý từ các DN Hội viên và tổng hợp các vướng mắc, bất cập làm gia tăng chi phí cho DN thủy sản trong đó có các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Quý cơ quan như sau:

Thực hiện Quyết  định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám  đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã yêu cầu các DN phải báo giảm sớm vào cuối tháng trước  đối với những trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng sau.

Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm lao động do nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động… chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm đến hết tháng gửi danh sách báo giảm cho cơ quan BHXH.  Tuy nhiên, trong thực tế tại các DN, có nhiều trường hợp không thể thực hiện được việc báo giảm lao động sớm vào cuối tháng trước do:

- Công nhân viên ký kết hợp đồng thời vụ: đối tượng này chỉ cần báo trước ngày nghỉ việc ít nhất 3 ngày theo quy định của Pháp luật;

- Công nhân viên tự ý bỏ việc và không thông báo tới người sử dụng lao động.

Hơn nữa, người lao động không đi làm, không tạo ra doanh thu mà BHXH lại dồn chi phí rủi ro của việc báo giảm chậm này cho DN là không thỏa đáng. Do vậy, việc thực hiện quy trình báo giảm lao động mới này là không thể thực hiện được và chưa phù hợp với quy trình báo giảm lao động của BHXH, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN.

Kiến nghị: Cơ quan BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn các Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai báo và quyết toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DN đã đóng tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao  động nghỉ việc được trả lại hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo.

Đỗ Hương            


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ