SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
37/2020/CV-VASEP 07/04/2020 Công văn Công văn 37/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất
35/2020/CV-VASEP 02/04/2020 Công văn Công văn 35/2020/CV-VASEP: đề xuất miễn giảm thuế TNDN hỗ trợ lãi suất cho DN đầu kho lạnh trữ hàng
34/2020/CV-VASEP 31/03/2020 Công văn Công văn 34/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định số vạch trên bao hàng xuất khẩu
33/2020/CV-VASEP 24/03/2020 Công văn Công văn 33/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất, kiến nghị
Công văn của 3 Hiệp hội 30/03/2020 Công văn Công văn của 03 Hiệp hội: đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ DN giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giày
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
32/2020/CV-VASEP 18/03/2020 Công văn Công văn 32/2020/CV-VASEP: Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
31/2020/CV-VASEP 13/03/2020 Công văn Công văn 31/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
29/2020/CV-VASEP 11/03/2020 Công văn Công văn 29/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn lưỡng di xa
26/2020/CV-VASEP 29/02/2020 Công văn Công văn 26/2020/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông quy định danh mục các công việc nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
19/2020/CV-VASEP 12/02/2020 Công văn Công văn 19/2020/CV-VASEP: đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
22/2020/CV-VASEP 18/02/2020 Công văn Công văn 22/2020/CV-VASEP: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông số 21/2018/TT-BNNPTNT
11/2020/CV-VASEP 09/01/2020 Công văn Công văn 11/2020/CV-VASEP: Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Italia
08/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 08/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực Tài chính
07/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 07/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN thủy sản trong lĩnh vực đầu xây dựng bản
06/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 06/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực GTVT
05/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn số 05/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí, thực hiện quy định hành chính cho DN thủy sản trong lĩnh vực quản của Bộ Tài nguyên & Môi trường
04/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 04/2020/CV-VASEP: vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực BHXH
03/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 03/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN thủy sản trong lĩnh vực thuộc quản của Bộ NN&PTNT
122/2019/CV-VASEP 17/12/2019 Công văn Công văn 122/2019/CV-VASEP: báo cáo kết quả triển khai NQ 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho DN