SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
114/2020/CV-VASEP 26/08/2020 Công văn Công văn 114/2020/CV-VASEP: khiếu nại của VASEP về hình ảnh SP tôm trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Dược phẩm Nhất Nhất
105/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 105/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 43/2017 về nhãn hàng hoá Dự thảo thông ghi nhãn điện tử
104/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 104/2020/CV-VASEP: vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản đề xuất nội dung sửa đổi Thông 26/2015/TT-BTC
103/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 103/2020/CV-VASEP: Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại 74/2018 quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi 43/2017
100/2020/CV-VASEP 14/07/2020 Công văn Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
91/2020/CV-VASEP 01/07/2020 Công văn Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT
85/2020/CV-VASEP 16/06/2020 Công văn Công văn 85/2020/CV-VASEP: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản
82/2020/CV-VASEP 12/06/2020 Công văn Công văn 82/2020/CV-VASEP: bất cập việc một số Ban quản cảng yêu cầu khống chế số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C bất hợp
80/2020/CV-VASEP 05/06/2020 Công văn Công văn 80/2020/CV-VASEP: chế phân bổ quản hạn ngạch thuế quan đối với SP ngừ đóng hộp surimi vào EU khi EVFTA hiệu lực
43/2020/VASEP-VPĐD 25/05/2020 Công văn Công văn 43/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
47/2020/CV-VASEP 24/04/2020 Công văn Công văn 47/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn
09/2020/VASEP-VPĐD 28/04/2020 Công văn Công văn 09/2020/VASEP-VPĐD: góp ý dự thảo phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
08/2020/VASEP-VPĐD 27/04/2020 Công văn Công văn 08/2020/VASEP-VPĐD:góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019
07/2020/VASEP-VPĐD 21/04/2020 Công văn Công văn 07/2020/VASEP-VPĐD: góp ý tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
06/2020/VASEP-VPĐD 06/04/2020 Công văn Công văn 06/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
46/2020/CV-VASEP 22/04/2020 Công văn Công văn 46/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng sử dụng số vạch đối với hàng xuất khẩu tại 74/2018
42/2020/CV-VASEP 15/04/2020 Công văn Công văn 42/2020/CV-VASEP: báo cáo đánh giá tác động của một số chính sách đã ban hành trước 5/4/2020 hỗ trợ DN bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
41/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 41/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK
40/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 40/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK